Koronatiltak

Nytt fra 19.1.2021; Høvik Normisjon er stengt inntil videre for vanlige arrangement med mer enn 10 deltakere.

Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes: maks 10 personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Maks 10 personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmondterte seter. I begravelse kan det være opp til 50 personer, selv om setene ikke fastmontert.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Arrengementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Les også det som står på https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/


Myndighetene oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitte av koronaviruset i å spre seg.

Bærum kommune; https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/kultur-underholdning-og-fritidsaktiviteter/

/Lederteamet for Normisjon i Norge.