Koronatiltak

Viktig info, Normisjons råd i forbindelse med korona.

Oppdatert 01.09; Her følger en gjennomgang av hvordan Normisjon forholder seg til koronasituasjonen, i tillegg til råd til menigheter/lokallag/foreninger.

Myndighetene oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitte av koronaviruset i å spre seg.

Følg smittevernreglene! Les plakatene som er satt opp inne i Normisjons lokaler.

Myndighetene tillater møter på offentlige steder under noen forutsetninger;

 • at et enkelt arrangement har maks 200 personer til stede, og det er plass til minst 1 meters avstand mellom møtedeltakene.
 • at ansvarlig arrangør holder oversikt over alle som er tilstede.
 • at navn og telefonnummer tas vare på i 10 dager for smittesporing.
 • at det oppfordres til og gis mulighet/tilgang til hyppig håndvask/bruk av håndsprit.
 • at det generelt tas hensyn til smittevernregler.
 • at det informeres om at mennesker i karantene eller som er syke med feber og/eller luftveissymptomer, skal holde seg hjemme.
 • På møter i private hjem er det kun tillatt opptil 10 møtedeltakere med 1-metersregelen.

Vi gjør oppmerksom på at rådene vi gir, ikke har status som offentlige smitteveiledere. Ansvaret ligger hos lokal arrangør, som må følge med på anbefalinger både fra sentrale og kommunale helsemyndigheter.

 • Møtelokalet; maksbegrensning i rom: Er det flere rom som brukes, oppfordrer vi til å sette en maksgrense på antall mennesker i hvert rom.
 • viktig å begrense hvor mange rom som brukes, om det ikke er nødvendig å bruke alle rom.
 • Alle bord og stoler må ha 1 meters avstand.
 • Sørg for at flest mulig dører står åpne under samling.
 • Rengjøring; Ha tilgjengelig håndsprit/antibac på synlige steder i lokalet.
 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres både føre og etter arrangement. Se eget plakat.
 • Matservering; Bruk engangsservise i størst mulig grad! Mer ifo se eget plakat.

/Lederteamet for Normisjon i Norge.