Koronatiltak

Nytt fra februar.;


Ja, vi gleder oss over de nye nasjonale retningslinjene og de muligheter de gir for menighetene!

Vi må bare helle litt malurt i begeret. Selv om det er kommet nye nasjonale retningslinjer, må vi følge de kommunale forskrifter, som kan være strengere. Det er slik fordi smittesituasjonen er veldig ulik i landet vårt.

I Bærum kommune er det ikke pr.i dag tillatt med innendørs arrangement for voksne. Formannskapet skal, så vidt jeg vet, ta en ny vurdering av dette 2.mars.

Vi vet at Asker ligger litt foran i løypa og åpner for innendørsarrangement for voksne denne uken for inntil 10 mennesker til stede. Oslo har, som Bærum, foreløpig forbud mot innendørs arrangement for voksne.

På Bærum kommunes hjemmeside oppdaterer de forskriftene vi må forholde oss til i vår kommune.

Så håper og ber vi om at smittesituasjonen skal utvikle seg slik at vi så snart som mulig kan møtes til fysiske bønnesamlinger og gudstjenester.

Arrengementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Les også det som står på;

//www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen2/id2835243/


Myndighetene oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitte av koronaviruset og de nye mutasjonene i å spre seg.

Bærum kommune; https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/kultur-underholdning-og-fritidsaktiviteter/

/Lederteamet for Normisjon i Norge.