Koronatiltak

Nytt fra 25.mai 2021.;


Ja, vi gleder oss over de nye nasjonale retningslinjene og de muligheter de gir for menighetene!

Det er fra og med i dag 25.mai lov med arrengement på kryss av kommunene med følgende begrensninger: Maks 10 personer når det ikke er faste, tilviste plasser.

Maks 20 personer når alle har faste tilviste plasse, på tvers av kommuner. Dermed sier vi Velkommen tilbake til Høvik Normisjon!

På Bærum kommunes hjemmeside oppdaterer de forskriftene vi må forholde oss til i vår kommune.

Husk smittevern!

Les også det som står på;

//www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen2/id2835243/


Myndighetene oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitte av koronaviruset og de nye mutasjonene i å spre seg.

Bærum kommune; https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/kultur-underholdning-og-fritidsaktiviteter/

/Lederteamet for Normisjon i Norge.