Lunsjmøte torsdag 17 mars med besøk Øivind Benestad om «Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid»

«Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid»
Er ekteskapet pr definisjon for mann og kvinne? Har barn en medfødt rett til sin egen mor og far? Eller er planlagt farløshet og morløshet i tråd med FNs barnekonvensjon og barns rettigheter? Er kjønn bestemt av følelser eller av biologi?

Dette er spørsmål som står i fokus på det åpne formiddagsmøtet torsdag 17. mars på Høvik Misjonssenter. Øivind Benestad er taler, og det blir åpnet for spørsmål og kommentarer etter hans foredrag og PowerPoint-presentasjon over temaet «Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid. Hva skjer? Hva står på spill?»

Øivind Benestad er daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn og har lang erfaring fra informasjonsarbeid og debatter om tematikken kjønn og seksualitet, ekteskap og barn, samliv og foreldreskap. Det er gratis entré, og møtet er åpent for alle.

Øivinf Benestad